IF-funksjon – nestede formler og unngå fallgruver (2023)

HVIS-funksjonen lar deg foreta en logisk sammenligning mellom en verdi og det du forventer ved å teste for en tilstand og returnere et resultat hvis det er sant eller usant.

 • =HVIS(Noe er sant, så gjør noe, ellers gjør noe annet)

Så en IF-setning kan ha to resultater. Det første resultatet er hvis sammenligningen din er sann, den andre hvis sammenligningen er usann.

IF-utsagn er utrolig robuste, og danner grunnlaget for mange regnearkmodeller, men de er også grunnårsaken til mange regnearkproblemer. Ideelt sett bør en IF-setning gjelde for minimale forhold, for eksempel Mann/Kvinne, Ja/Nei/Kanskje, for å nevne noen, men noen ganger må du kanskje evaluere mer komplekse scenarier som krever neste* mer enn 3 IF-funksjoner sammen.

* "Nesting" refererer til praksisen med å slå sammen flere funksjoner i én formel.

Bruk HVIS-funksjonen, en av delogiske funksjoner, for å returnere én verdi hvis en betingelse er sann og en annen verdi hvis den er usann.

Syntaks

HVIS(logisk_test; verdi_hvis_sann; [verdi_hvis_falsk])

For eksempel:

 • =HVIS(A2>B2,"Overbudsjett","OK")

 • =HVIS(A2=B2,B4-A4,"")

Argumentnavn

Beskrivelse

logisk_test

(obligatorisk)

Tilstanden du vil teste.

verdi_hvis_sant

(obligatorisk)

Verdien du ønsker returnert hvis resultatet avlogisk_tester sant.

verdi_hvis_falsk

(valgfri)

Verdien du ønsker returnert hvis resultatet avlogisk_tester FALSKT.

Merknader

Selv om Excel lar deg bygge opp til 64 forskjellige IF-funksjoner, er det ikke tilrådelig å gjøre det. Hvorfor?

 • Flere IF-setninger krever mye omtanke for å bygge riktig og sørge for at deres logikk kan beregne riktig gjennom hver betingelse helt til slutten. Hvis du ikke legger formelen 100 % nøyaktig, kan den fungere 75 % av tiden, men gi uventede resultater 25 % av tiden. Dessverre er sjansen liten for at du fanger de 25 %.

 • Flere IF-utsagn kan bli utrolig vanskelige å opprettholde, spesielt når du kommer tilbake en tid senere og prøver å finne ut hva du, eller enda verre noen andre, prøvde å gjøre.

Hvis du finner deg selv med en IF-uttalelse som bare ser ut til å fortsette å vokse uten ende i sikte, er det på tide å legge ned musen og revurdere strategien din.

La oss se på hvordan du oppretter en kompleks nestet IF-setning på riktig måte ved å bruke flere IF-er, og når vi skal gjenkjenne at det er på tide å bruke et annet verktøy i Excel-arsenalet ditt.

Eksempler

Følgende er et eksempel på en relativt standard nestet IF-setning for å konvertere studenttestresultater til deres bokstavkarakterekvivalenter.

IF-funksjon – nestede formler og unngå fallgruver (1)
 • =IF(D2>89,"A",IF(D2>79,"B",IF(D2>69,"C",IF(D2>59,"D","F"))))

  Denne komplekse nestede IF-setningen følger en enkel logikk:

 1. Hvis testresultatet (i celle D2) er større enn 89, får studenten A

 2. Hvis prøveresultatet er høyere enn 79, får studenten en B

 3. Hvis prøveresultatet er større enn 69, får studenten en C

 4. Hvis prøveresultatet er større enn 59, får studenten en D

 5. Ellers får studenten F

Dette spesielle eksemplet er relativt trygt fordi det ikke er sannsynlig at korrelasjonen mellom testresultater og bokstavkarakterer vil endre seg, så det vil ikke kreve mye vedlikehold. Men her er en tanke - hva om du trenger å segmentere karakterene mellom A+, A og A- (og så videre)? Nå må IF-utsagnet med fire betingelser skrives om for å ha 12 betingelser! Slik ser formelen din ut nå:

 • =IF(B2>97,"A+",IF(B2>93,"A",IF(B2>89,"A-",IF(B2>87,"B+",IF(B2>83,"B ",IF(B2>79,"B-", IF(B2>77,"C+",IF(B2>73,"C",IF(B2>69,"C-",IF(B2>57, "D+",IF(B2>53,"D",IF(B2>49,"D-","F"))))))))))))

Det er fortsatt funksjonelt nøyaktig og vil fungere som forventet, men det tar lang tid å skrive og lengre tid å teste for å sikre at det gjør det du vil. Et annet åpenbart problem er at du har måttet skrive inn poengsummene og tilsvarende bokstavkarakterer for hånd. Hva er sjansen for at du ved et uhell får en skrivefeil? Tenk deg nå å prøve å gjøre dette 64 ganger med mer komplekse forhold! Jada, det er mulig, men vil du virkelig utsette deg selv for denne typen innsats og sannsynlige feil som vil være veldig vanskelig å få øye på?

Tips:Hver funksjon i Excel krever en åpnings- og lukkeparentes (). Excel vil prøve å hjelpe deg med å finne ut hva som går hvor ved å fargelegge forskjellige deler av formelen når du redigerer den. For eksempel, hvis du skulle redigere formelen ovenfor, når du flytter markøren forbi hver av sluttparentesene ")", vil dens tilsvarende åpningsparentes få samme farge. Dette kan være spesielt nyttig i komplekse nestede formler når du prøver å finne ut om du har nok samsvarende parenteser.

Ytterligere eksempler

Følgende er et veldig vanlig eksempel på beregning av salgsprovisjon basert på nivåer av inntektsoppnåelse.

IF-funksjon – nestede formler og unngå fallgruver (2)
 • =IF(C9>15000,20%,IF(C9>12500,17,5%,IF(C9>10000,15%,IF(C9>7500,12,5%,IF(C9>5000,10%,0))) ))

Denne formelen sier HVIS(C9 er større enn 15 000, returner deretter 20 %, HVIS(C9 er større enn 12 500, returnerer deretter 17,5 %, og så videre...

Selv om den er bemerkelsesverdig lik det tidligere karaktereksemplet, er denne formelen et godt eksempel på hvor vanskelig det kan være å opprettholde store IF-utsagn – hva ville du trenge å gjøre hvis organisasjonen din bestemte seg for å legge til nye kompensasjonsnivåer og muligens til og med endre den eksisterende dollaren eller prosentverdier? Du vil ha mye arbeid på hendene!

Tips:Du kan sette inn linjeskift i formellinjen for å gjøre lange formler lettere å lese. Bare trykk ALT+ENTER før teksten du vil bryte til en ny linje.

Her er et eksempel på provisjonsscenarioet med logikken ute av drift:

IF-funksjon – nestede formler og unngå fallgruver (3)

Kan du se hva som er galt? Sammenlign rekkefølgen på inntektssammenlikningene med forrige eksempel. Hvilken vei går denne? Det er riktig, det går nedenfra og opp ($5 000 til $15 000), ikke omvendt. Men hvorfor skulle det være en så stor sak? Det er en stor sak fordi formelen ikke kan bestå den første evalueringen for noen verdi over $5 000. La oss si at du har $12 500 i inntekt – IF-erklæringen vil returnere 10 % fordi den er større enn $5 000, og den stopper der. Dette kan være utrolig problematisk fordi i mange situasjoner går denne typen feil ubemerket til de har hatt en negativ innvirkning. Så når du vet at det er noen alvorlige fallgruver med komplekse nestede IF-utsagn, hva kan du gjøre? I de fleste tilfeller kan du bruke VLOOKUP-funksjonen i stedet for å bygge en kompleks formel med HVIS-funksjonen. Ved hjelp avVLOOKUP, må du først lage en referansetabell:

IF-funksjon – nestede formler og unngå fallgruver (4)
 • =OPSLAKK(C2;C5:D17;2;SANN)

Denne formelen sier å se etter verdien i C2 i området C5:C17. Hvis verdien blir funnet, returner deretter den tilsvarende verdien fra samme rad i kolonne D.

IF-funksjon – nestede formler og unngå fallgruver (5)
 • =SØK OPP(B9;B2:C6;2;SANN)

På samme måte ser denne formelen etter verdien i celle B9 i området B2:B22. Hvis verdien blir funnet, returnerer du den tilsvarende verdien fra samme rad i kolonne C.

Merk:Begge disse VLOOKUP-ene bruker TRUE-argumentet på slutten av formlene, noe som betyr at vi vil at de skal se etter en omtrentlig match. Med andre ord vil den samsvare med de eksakte verdiene i oppslagstabellen, samt eventuelle verdier som faller mellom dem. I dette tilfellet må oppslagstabellene sorteres i stigende rekkefølge, fra minste til største.

VLOOKUP er dekket i mye mer detaljher, men dette er sikkert mye enklere enn en 12-nivå, kompleks nestet IF-setning! Det er også andre mindre åpenbare fordeler:

 • VLOOKUP referansetabeller er rett ut i det åpne og enkle å se.

 • Tabellverdier kan enkelt oppdateres, og du trenger aldri å berøre formelen hvis forholdene endres.

 • Hvis du ikke vil at folk skal se eller forstyrre referansetabellen din, kan du bare legge den på et annet regneark.

Visste du?

Det er nå enIFS funksjonsom kan erstatte flere, nestede IF-setninger med en enkelt funksjon. Så i stedet for vårt første karaktereksempel, som har 4 nestede IF-funksjoner:

 • =IF(D2>89,"A",IF(D2>79,"B",IF(D2>69,"C",IF(D2>59,"D","F"))))

Det kan gjøres mye enklere med en enkelt IFS-funksjon:

 • =IFS(D2>89,"A",D2>79,"B",D2>69,"C",D2>59,"D",TRUE,"F")

IFS-funksjonen er flott fordi du ikke trenger å bekymre deg for alle disse IF-utsagnene og parentesene.

Merk:Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har enMicrosoft 365-abonnement. Hvis du er en Microsoft 365-abonnent,sørg for at du har den nyeste versjonen av Office.

Kjøp eller prøv Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert påExcel Tech Communityeller få støtte iSvar fellesskapet.

Relaterte temaer

Video: Avanserte IF-funksjoner
IFS-funksjon (Microsoft 365, Excel 2016 og nyere)
COUNTIF-funksjonen vil telle verdier basert på ett enkelt kriterium
COUNTIFS-funksjonen vil telle verdier basert på flere kriterier
SUMIF-funksjonen summerer verdier basert på ett enkelt kriterium
SUMIFS-funksjonen summerer verdier basert på flere kriterier
OG funksjon
ELLER-funksjon
VLOOKUP funksjon
Oversikt over formler i Excel
Hvordan unngå ødelagte formler
Oppdag feil i formler
Logiske funksjoner
Excel-funksjoner (alfabetisk)
Excel-funksjoner (etter kategori)

FAQs

Hvordan bruke hvis funksjon i Excel? ›

HVIS-funksjonen er en av de mest populære funksjonene i Excel, og den lar deg gjøre logiske sammenligninger mellom en verdi og hva du forventer. Et HVIS-uttrykk kan derfor ha to resultater. Det første resultatet er hvis sammenligningen er SANN, og det andre er hvis den er USANN.

Hva betyr i ti Excel? ›

#I/T er en feilverdi som betyr at "ingen verdi er tilgjengelig". Bruk IT til å merke tomme celler. Ved å sette inn #I/T i celler der du mangler informasjon, unngår du at tomme celler ved en feil blir tatt med i beregninger.

Hvordan vise formler? ›

Hvis du vil vise formler i alle celler, trykker du CTRL+J. Når formlene er synlige, kan du skrive ut regnearket på vanlig måte. Hvis du vil vise formelresultater i alle celler igjen, trykker du CTRL+J på nytt.

Hvordan fjerne kompatibilitetsmodus Excel? ›

Hvis du ikke lenger vil arbeide i kompatibilitetsmodus, kan du konvertere arbeidsboken til det gjeldende filformatet. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Konvertere en arbeidsbok til et nytt filformat.

Hva er Xlookup på norsk? ›

Bruk XOPPSLAG-funksjonen når du skal finne ting i en tabell eller et område etter rad.

Hva er Vlookup på norsk? ›

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon VLOOKUP er:
EngelskNorsk
VLOOKUPFINN.RAD

Hva er formelen for variasjonsbredde i Excel? ›

Det finnes ingen egen funksjon for variasjonsbredde i Excel. Vi må finne det største tallet, og trekke fra det minste. Forskjellen på de to er variasjonsbredden.

Hva betyr utropstegn i Excel? ›

Opprette en cellereferanse til et annet regneark

Du kan referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok ved å bruke regnearknavnet, etterfulgt av et utropstegn (!), som prefiks i cellereferansen.

Hvordan addere i Excel? ›

Velg en tom celle ovenfor eller nedenfor området du vil summere, og klikk på Autosummer > Summer på Hjem- eller Formel-fanen på båndet. Autosummer registrerer automatisk hvilket område som skal summeres, og bygger formelen for deg.

Hvordan få vekk div 0? ›

Den enkleste måten å undertrykke #DIV/0! er å bruke HVIS-funksjonen til å evaluere om nevneren finnes. Hvis det er en 0 eller ingen verdi, viser du deretter en 0 eller ingen verdi som formelresultat i stedet for #DIV/0!

Hvordan lage drop down liste i Excel? ›

Opprette en rullegardinliste
 1. Merk cellene du vil skal inneholde listene.
 2. Klikk datavalidering på båndet > datavalidering.
 3. Angi Tillat til liste idialogboksen.
 4. Klikk i Kilde, skriv inn teksten eller tallene (atskilt med komma, for en kommadelt liste) du vil bruke i rullegardinlisten, og klikk OK.

Hvordan få Excel til å telle? ›

Bruk ANTALL-funksjonen til å hente antall oppføringer i et tallfelt som er i et område eller en matrise med tall. Du kan for eksempel angi følgende formel for å telle tallene i området A1:A20: =ANTALL(A1:A20). I dette eksemplet er resultatet 5, hvis fem av cellene i området inneholder tall.

Hvordan låse en formel? ›

Når du skriver inn formelen “=A1*C1” i formellinjen, kan du trykke F4 etter du har skrevet inn C1. Da blir det lagt til et $-symbol før både C og 1. Når man trykker F4 to ganger, vil $ bli kun lagt til foran 1 (slik: C$1), og det betyr at at formelen er låst til raden.

Hvordan lage n te formel? ›

Den generelle formelen for trekantallene er T n = n ( n + 1 ) 2 Visuelt bevis for formelen: Induksjonsbevis for formelen. n ( n + 1 ) 2 − ( n − 1 ) ( n ) 2 = n Alle perfekte tall er trekanttall. Summen av trekantallene gir tetraedertallene.

Hvordan kopiere formler? ›

Merk cellen som inneholder formelen du vil flytte. Klikk Hjem > Klipp ut (eller trykk CTRL +X). Merk cellen du vil at formelen skal være i, og klikk deretter Lim inn (eller trykk CTRL + V). Kontroller at cellereferansene fremdeles er det du ønsker.

Hvordan fjerne hyperkobling i Excel? ›

I Excel:
 1. Merk alle celler som inneholder hyperkoblinger, eller trykk CTRL+A for å merke alle cellene.
 2. Høyreklikk, og klikk deretter Fjern hyperkoblinger.

Hva er overflyt i Excel? ›

Hvis størrelsen på matrisen fortsetter å endres under disse ekstra passene og ikke stabiliseres, vil Excel løse den dynamiske matrisen som #OVERFLYT!. Denne feilverdien er vanligvis knyttet til bruken av TILFELDIG, TILFELDIGMATRISE, og TILFELDIGMELLOM -funksjonene.

Hvordan lage avkrysningsboks i Excel? ›

Slik legger du til avmerkingsboksen

I Utvikler fanen (se her hvis du ikke ser utviklerfanen i båndet) klikker du på «Sett inn», «Skjemakontroller» og så «Avmerkingsboks». Nå kan du plassere boksen i regnearket. Du kan velge om du vil ha tekst ved siden av boksen eller ikke.

Hva betyr Fjern formatering? ›

Du kan enkelt fjerne all formatering (for eksempel fet skrift, understreking, kursiv, farge, hevet skrift, senket skrift og mer) fra teksten og tilbakestille teksten til standard formateringsstiler.

Hva vil det si å formatere? ›

Å formatere et lagringsmedium betyr å fylle det med et tomt filsystem. Alt som tidligere var lagret på lagringsmediet blir da borte.

Hvordan bruke Autofyll Excel? ›

Fylle ut data automatisk i regnearkceller
 1. Merk én eller flere celler du vil bruke som grunnlag for utfylling av flere celler. For en serie som 1, 2, 3, 4, 5 ... skriver du inn 1 og 2 i de første to cellene. For seriene 2, 4, 6, 8 ... ...
 2. Dra fyllhåndtaket.
 3. Klikk Autofyllalternativer. hvis nødvendig, og velg ønsket alternativ.

Hvordan lage matrise i Excel? ›

Opprette en matriseformel som beregner et enkelt resultat

Klikk i cellen der du vil legge inn matriseformelen. Angi formelen du vil bruke. Matriseformler bruker standard formelsyntaks. Alle begynner med et likhetstegn (=), og du kan bruke alle de innebygde Excel-funksjonene i matriseformlene.

Hva er rad og kolonne i Excel? ›

Et regneark består av celler som er ordnet i rader og kolonner. Vi navngir de loddrette kolonnene med bokstaver og de vannrette radene med tall. Hver celle har navn etter kolonnen og raden den står i. I cellene kan du skrive tall, tekst eller formler.

Hvordan sammenligne tall i Excel? ›

SAMMENLIGNE-funksjonen søker etter et bestemt element i et område med celler og returnerer den relative posisjonen til elementet i området. Hvis for eksempel området A1:A3 inneholder verdiene 5, 25 og 38, returnerer formelen =SAMMENLIGNE(25;A1:A3;0) tallet 2, fordi 25 er det andre elementet i området.

Er varians og variasjonsbredde det samme? ›

Både varians og variasjonsbredde er spredningsmål som sier noe om hvor mye dataene i et datasett varierer. Men mens variasjonsbredden er forskjellen mellom den største og minste verdien i et datamateriale, er varians et mål for hvor mye observasjonene i observasjonssettet i gjennomsnitt avviker fra gjennomsnittet.

Når brukes variasjonsbredde? ›

Variasjonsbredde er et av de vanligste spredningsmålene som viser hvor spredt tallene ligger rundt de sentrale verdiene. Den hjelper oss å få oversikt over statistiske data. Variasjonsbredden i et datamateriale er forskjellen mellom den største og minste verdien.

Er variasjonsbredde et sentralmål? ›

Mens sentralmålene sier noe om hvor "tyngdepunktet" av observasjoner ligger, forteller spredningsmålene noe om hvor stor spredning det er på observasjonsverdiene, altså tallene i datamaterialet. Vanlige spredningsmål er variasjonsbredde, kvartilbredde og standardavvik.

Hva heter minus på Excel? ›

Trekke fra tall i en celle

Hvis du vil gjøre enkle subtraksjoner, bruker du den aritmetiske operatoren - (minustegn). Hvis du for eksempel skriver inn formelen =10-5 i en celle, vil cellen vise 5 som resultat.

Skal man bruke punktum eller komma i Excel? ›

Om det er brukt punktum som desimaltegn, skal du søke etter punktum og erstatte det med komma. Om det er brukt mellomrom som skilletegn, skal du søke etter mellomrom (eventuelt kopier problemtegn fra cellen) og erstatte det med ingenting (la Erstatt med feltet være tomt).

Hvorfor bruker man dollartegn i Excel? ›

Noen ganger trenger vi å låse funksjonene til en fast celle. Da bruker vi dollartegn. Med dollartegn låser du funksjonen. Det som heter absolutt referanse.

Hvordan legge sammen flere celler i Excel? ›

Slå sammen tekst fra to eller flere celler til én celle
 1. Klikk på cellen der du vil plasser de kombinerte dataene.
 2. Skriv inn =, og velg deretter den første cellen du vil slå sammen.
 3. Skriv inn & og bruk anførselstegn med et mellomrom.
 4. Velg den neste cellen du vil slå sammen, og trykk på ENTER.

Kva betyr addere? ›

Regnetegnet for addisjon er +, og det leses "pluss". Når vi adderer, kalles resultatet for en sum. Tallene som adderes, kalles addender eller ledd. Å addere betyr å legge sammen.

Hvordan addere i regneark? ›

Vi starter alltid en formel med å skrive et likhetstegn først. Eksempel Hvis vi skal addere tallene 12 og 14, kan vi skrive tallet 12 i celle B2, og tallet 14 i celle B3. Så skriver vi formelen =B2+B3 i celle B4.

Hvordan fjerne side 1 i Excel? ›

Klikk regnearket som vises med en arkbakgrunn. Kontroller at bare ett regneark er merket. Klikk Slett bakgrunn i Utskriftsformat-gruppen på Sideoppsett-fanen.

Hvis 0 blank Excel? ›

Bruk en formel som dette for å få en tom celle når verdien er null: =HVIS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Hvordan finne Sirkelreferanser i Excel? ›

Hvis du ikke finner feilen, klikker du Formler-fanen, klikker pilen ved siden av Feilkontroll, peker på Sirkelreferanser og klikker deretter første celle i undermenyen. Kontroller formelen i cellen.

Hvordan skrive under hverandre i Excel? ›

Hvis du vil starte en ny tekstlinje eller legge til avstand mellom linjer eller avsnitt med tekst i en regnearkcelle, trykker du på ALT+ENTER for å sette inn et linjeskift. Dobbeltklikk på cellen der du vil sette inn et linjeskift (eller merk cellen og trykk på F2).

Hva er Countif på norsk? ›

HVIS (COUNTIF) Returnerer et betinget antall for et område.

Hvordan markere annenhver celle i Excel? ›

Slik gjør du det:
 1. Merk celleområdet du vil formatere.
 2. Klikk Hjem > Formater som tabell.
 3. Velg en tabellstil som har skyggelegging i annenhver rad.
 4. Hvis du vil endre skyggeleggingen fra rader til kolonner, merker du tabellen og klikker Utforming. Deretter fjerner du merket for Radstriper og merker av for Kolonnestriper.

Hvordan telle tomme celler i Excel? ›

Klikk Sett inn på Formler-fanen, pek på Statistisk, og klikk deretter en av følgende funksjoner:
 1. ANTALLA:Telle celler som ikke er tomme.
 2. ANTALL:Hvis du vil telle celler som inneholder tall.
 3. TELLBLANKE:Hvis du vil telle celler som er tomme.
 4. ANTALL. HVIS:Hvis du vil telle celler som oppfyller et angitt vilkår.

Hvordan skjule ark i Excel? ›

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede Kommando mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke. Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny. Klikk Formater på Hjem-fanen >under Synlighet > Skjul & Vis > Skjul ark.

Hvordan endre rullegardinliste Excel? ›

Velg en celle som inneholder rullegardinlisten, i det regnearket du satte den inn i. Gå til Data > Datavalidering. Klikk på Kilde-boksen på Innstillinger-fanen, og så kan du endre listeelementene etter behov.

Hvorfor bruker vi formler? ›

En formel forteller om sammenhengen mellom størrelse. Man kan se på formler som matematiske modeller. De er ofte forenklinger av virkeligheten og spesielle forutsetninger ligger til grunn. Dersom man skal manipulere en formel tenker man ligning.

Hvordan fjerne beskyttelse i Excel? ›

Opphev beskyttelsen for et Excel-regneark

Gå til Fil > Info > Beskytt > Opphev arkbeskyttelse, eller fra den Se gjennom-fanen > Endringer > Opphev arkbeskyttelse.

Hvordan låse en celle i regneark? ›

Følg disse trinnene for å låse celler i et regneark:
 1. Merk cellene du vil låse.
 2. Klikk den lille pilen i Justering-gruppen på Hjem-fanen for å åpne popup-vinduet Formater celler.
 3. Merk av for Låst på Beskyttelse-fanen, og klikk deretter OK for å lukke popup-et.

Hvordan få to akser i Excel? ›

Klikk på et diagram som viser en sekundær loddrett akse. Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format. Klikk Akser i Akser-gruppen på fanen Oppsett. Klikk på Sekundær vannrett akse, og klikk deretter på visningsalternativet du vil bruke.

Når skal man bruke abc-formelen? ›

Du bruker en ABC-formel når du skal regne ut andregradslikninger. Mer spesifikt handler det om å finne løsninger for x.

Hva brukes ABC-formelen til? ›

Som oftest brukes abc-formelen til å løse andregradslikninger, altså likninger som inneholder leddet x2.

Hva er forskjellen mellom algebra og likninger? ›

Algebra er likninger, varibler, sammentrekninger av bokstavuttrykk osv. Likniger er noe innen algebra. Likninger er å regne med en eller flere ukjente.

Hvordan låse flere rader i Excel? ›

Fryse kolonner og rader i Excel
 1. Hvis du vil låse bare én rad, klikker du Frys øverste rad.
 2. Hvis du vil låse bare én kolonne, klikker du Frys første kolonne.
 3. Hvis du vil låse flere enn én rad eller kolonne, eller låse både rader og kolonner samtidig, klikker du Frys ruter.

Hvordan hente frem skjulte rader i Excel? ›

Trykk " Ctrl" og "A" -tastene samtidig for å velge alle rader og kolonner . Velg " Hjem "-kategorien i office-båndet på toppen av siden og klikk "Format . " Plasser musepekeren over " Hide & Vis " og velg " Vis skjulte rader .

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 09/14/2023

Views: 6133

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.